Tākiri-ā-Rangi Te Ao Māori Strategy

ANZ New Zealand Te Ao Māori Strategy 2040

Mihi Whakatau

Tākiri-ā-Rangi, Tākiri-ā-Nuku, Tākiri te Awatea

Kia puāwai ki te ao, te kare-ā-roto e

Kei ngā tini whanaunga puta noa i ngā tōpito o te motu, tēnā koutou katoa.

Tēnei ka whakatau atu ia koutou katoa kua tae mai ki tēnei whārangi o ANZ e kī āna, ko Tākiri-ā-Rangi

Ka mahara ai ki ngā mate huhua o te wā kua aupiki atu ki te ao o ngā kapua, kua riro i te hā kore, i te kiri mātao – ko te kōrero mō rātou, haere mai haere, whakataka atu ki tua o Mātangirēia – haere, haere, e okioki. 

Ka hoki mai ngā kōrero ki a tātou ngā mahuetanga iho o te mate – Tihewā Mauri ora. 

Kupu whakataki me ngā kupu whakapuare – Introduction and opening words

ANZ New Zealand wants to better reflect and respond to the cultural diversity of the workforce, customer base and country. Tākiri-ā-Rangi sets our course as a bank inspired by the hopes and aspirations of all.


Section 1: Whakamana mā te pakihi – Empowerment through business

ANZ New Zealand’s commitment to Māori

It’s time for the business world to empower Māori to create their own economic future on their own terms. Tākiri-ā-Rangi is the roadmap for how ANZ New Zealand will support this change.


Section 2: Tākiri-ā-Rangi

Ngā māramatanga ki te pakihi Māori – Māori business insights

Every Māori business is different. Whether you’re running a whānau-owned business, managing assets on behalf of others, or working in the community, our people understand what you do.